Instal-Therm ul. Staszowska 58, 28-230 Połaniec
biuro@instal-therm.pl
793 202 702

Panele Fotowoltaiczne

Fotowoltaika – polega na przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.
Za wytwarzanie energii elektrycznej odpowiadają moduły fotowoltaiczne. W większości przypadków stosujemy moduły krzemowe, polikrystaliczne lub monokrystaliczne, rzadziej amorficzne.

Moduły zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych:Zestaw modułów PV stanowi generator fotowoltaiczny. Energia elektryczna jest produkowana przez generator prądu stałego . Prąd stały może być dalej wykorzystywany jako stały (po ewentualnym „zrównaniu” jego parametrów) do bezpośredniego zasilania urządzeń prądu stałego – np. ładowania akumulatorów lub podgrzewania wody.

Systemy fotowoltaiczne on-grid charakteryzują się podłączeniem do sieci energetycznej. Głównym elementem każdego systemu fotowoltaicznego są moduły PV oraz falownik Cały system podłączony jest do sieci przez podwójny licznik kontrolujący zużycie i wytworzenie energii elektrycznej.

Systemy fotowoltaiczne offgrid, wyspowe, przyłączone do sieci energetczynej – bez sprzedaży energii do sieci:

1. Systemy autonomiczne – są oparte na akumulatorach i nie są przyłączone do sieci.

2. Całość wytworzonej energii elektrycznej jest przeznaczana na bieżącą konsumpcję własną (bez magazynowania). Rozwiązanie oparte na falowniku wyspowym, system przyłączony do sieci.